Loading...
forest forest forest forest forest forest
forest forest forest action
REPLAY

scroll

Wszyscy w Europie płacimy

za wycinkę lasów deszczowych

I nie

mamy wyboru

Przyczyną jest

europejskie prawo biopaliwowe

forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
forest
Rachunek płaci
Ziemia
Obecne publiczne wsparcie
(z naszych pieniędzy) dla biopaliw
w Europie
6 mld
euro rocznie
forest
forest
6 lat wydatków na edukację dla wszystkich krajów europejskich
rocznie 200000 ok. nauczycieli
rocznie 350 nowe szkołe w Wielkiej Brytanii